Hare -logo
Hankkeiden
haku:
- perushaku
- tarkennettu haku
- haetut hankkeet
Raportit
Ohjeet
Palaute
Etusivu
Lopetus

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä  (päättynyt )
Perustiedot
Taustatiedot
Tilanne
Asiakirjat
Julkaisut
Henkilöt
Liittyvät hankkeet

Hankenumero: STM065:00/2006
Hankkeen nimi: Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä
Hankkeen ruotsinkielinen nimi:
Hankkeen lyhenne:
Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
Asettajan osasto/yksikkö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto
Asettamispäivä: 11.10.2006
Hankkeen tila: Päättynyt
Toimikausi/aikataulu: 1.11.2006 – 31.10.2009
Organisointitapa: Työryhmä
Yhteyshenkilö: Snellman Erna, lääkintöneuvos, sukunimi.etunimi@stm.fi
Tehtävä: Kehittämis- ja uudistushanke
Tehtäväkuvaus: Ohjausryhmän tehtävänä on:
1. koordinoida ja arvioida potilasturvallisuuden kehittämistoimien etenemistä, sekä määritellä kehittämiskohteita kansallisesti sekä ministeriönalaisissa laitoksissa ja virastoissa;
2. arvioida säädöksien uudistamistarvetta yhteistyössä kansallisen potilasturvallisuus-verkoston kanssa ja tehdä näitä koskevia parannusehdotuksia;
3. koordinoida haittatapahtumien raportointi- ja palautejärjestelmien kehittämistyötä ministeriön alaisissa laitoksissa ja virastoissa sekä terveydenhuollon kentällä;
4. kehittää ministeriön alaiseen laitokseen tai virastoon sijoitettavaa potilasturvallisuuden internet-sivuston sisältöä, sekä
5. olla yhteydessä kansainvälisiin toimijoihin.
Tavoitteet: 1. Potilasturvallisuusnäkökulma otetaan oleelliseksi osaksi terveydenhuollon toimintakulttuuria ja terveydenhuollon johtamista; 2. Potilaat ja heidän läheisensä otetaan mukaan potilasturvallisuuden varmistamiseen ja kehittämiseen; 3. Terveydenhuollon toimijoiden kyky ehkäistä haittatapahtumia ja käsitellä potilasturvallisuuteen liittyviä asioita potilastyössä paranee; 4. Potilasturvallisuusriskejä osataan välttää ennakoimalla; 5. Luodaan haittatapahtumien seuranta- ja raportointimenettely ja arvioidaan siihen liittyvät säädöstarpeet; 6. Luodaan järjestelmät haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelemiseksi; 7. Prosessit ja rakenteet kehitetään potilasturvallisuutta edistäviksi.
Kotisivu: http://