Hare -logo
Hankkeiden
haku:
- perushaku
- tarkennettu haku
- haetut hankkeet
Raportit
Ohjeet
Palaute
Etusivu
Lopetus

Vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitustyöryhmä  (päättynyt )
Perustiedot
Taustatiedot
Tilanne
Asiakirjat
Julkaisut
Henkilöt
Liittyvät hankkeet

Hankenumero: OKM023:00/2014
Hankkeen nimi: Vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitustyöryhmä
Hankkeen ruotsinkielinen nimi:
Hankkeen lyhenne:
Asettaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Asettajan osasto/yksikkö: Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto
Asettamispäivä: 18.12.2013
Hankkeen tila: Päättynyt
Toimikausi/aikataulu: 18.12.2013 – 15.12.2014
Organisointitapa: Työryhmä
Yhteyshenkilö:  
Tehtävä: Muu
Tehtäväkuvaus: Hallitus antoi 29.11.2013 päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimenpanosta. Päätöksen mukaan vapaassa sivistystyössä toteutetaan rakenne- ja rahoitusuudistus. Tavoitteena on toiminnan laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi luoda riittävän suuret vapaan sivistystyön oppilaitokset. Uudistuksessa selkeytetään ja ajantasaistetaan rahoituksen määräytymisperusteet. Rahoituksen tulee kannustaa opiskelumuotojen kehittämiseen. Toiminnan ennakoitavuuden parantamiseksi määritellään vapaan sivistystyön toiminnan volyymille ylläpitäjäkohtaiset rahoituksen reunaehdot.

Vapaan sivistystyön rakenteen ja rahoituksen kehittämistä varten opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt asettaa työryhmän. Työryhmä voi asettaa jaostoja. Tämä työryhmä ei käsittele Liikunnan koulutuskeskusten rahoitusta.

Rakenne- ja rahoitustyöryhmän tehtävänä on laatia selvitykset ja ehdotukset

1. rakenteellisesta kehittämisestä
2. kansalaisopistojen, kansanopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten rahoitusperusteiden muutostarpeista
3. etä- ja monimuoto-opetuksen rahoitusperusteista
4. ehdotukset lainsäädännön muuttamiseksi

Työryhmän tulee lisäksi

5. laatia arvio ehdotusten kustannusvaikutuksista

Työryhmän tulee jättää ehdotuksensa opetus- ja kulttuuriministeriölle 15.12.2014 mennessä. Valmistelutyöstä aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentilta 29.30.21.

Työryhmän puheenjohtajaksi opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää johtaja Kirsi Kangaspunnan opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Työryhmän jäseniksi nimetään johtaja Raakel Tiihonen ja opetusneuvos Pertti Pitkänen Opetushallituksesta, apulaisjohtaja Jarkko Jännes Tampereen yliopiston VALOS-laskentaryhmästä, hallitussihteeri Aino Still, opetusneuvos Kirsi Lähde ja opetusneuvos Annika Bussman opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Vapaan sivistystyön oppilaitos- ja ylläpitäjäjärjestöjen edustajina työryhmään nimetään toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen (Kansalaisopistojen liitto KoL ry), pääsihteeri Jyrki Ijäs (Suomen kansanopistoyhdistys ry), pääsihteeri Mika Nirvi (Suomen kesäyliopistot ry), toiminnanjohtaja Anitta Pehkonen (Opintokeskukset ry), puheenjohtaja Aaro Harju (Vapaa sivistystyö ry), talouspäällikkö Stefan Andersson (Bildningsalliansen rf) sekä erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen (Suomen Kuntaliitto).

Työryhmän sihteereinä toimivat opetusneuvos Kirsi Lähde ja opetusneuvos Annika Bussman. Työryhmä voi jaostotyöskentelyä organisoidessaan kutsua jaoston jäseniksi ja sihteereiksi myös muita kuin työryhmään kuuluvia asiantuntijoita.
Tavoitteet:
Kotisivu: http://