Hare -logo
Hankkeiden
haku:
- perushaku
- tarkennettu haku
- haetut hankkeet
Raportit
Ohjeet
Palaute
Etusivu
Lopetus

Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta  (arkistoitu )
Perustiedot
Taustatiedot
Tilanne
Asiakirjat
Julkaisut
Henkilöt
Liittyvät hankkeet

Hankenumero: TEM234:00/2008
Hankkeen nimi: Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta
Hankkeen ruotsinkielinen nimi:
Hankkeen lyhenne:
Asettaja: Työ- ja elinkeinoministeriö
Asettajan osasto/yksikkö:
Asettamispäivä: 16.10.2008
Hankkeen tila: Arkistoitu
Toimikausi/aikataulu: 17.10.2008 – 16.10.2011
Organisointitapa: Neuvottelukunta, Lautakunta
Yhteyshenkilö: Poskiparta, Katariina, valtiosihteeri, puh. (09) 010606000, etunimi.sukunimi@tem.fi
Tehtävä: Kehittämis- ja uudistushanke
Tehtäväkuvaus: Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan tehtävänä on valtioneuvoston asetuksen (591/2008) mukaisesti edistää Suomen kansallista ja kansainvälistä yhteiskuntavastuupolitiikkaa sekä vahvistaa yritysten ja muiden yhteisöjen taloudellista, sosiaalista ja ekologista vastuullisuutta.

Neuvoa-antavan ja päätöksentekoa tukevan neuvottelukunnan tehtävänä on edistää

- OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien toimintaohjeiden tehokasta soveltamista sekä toimia kansallisena yhteyselimenä yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.
- myös muiden kansainvälisten yhteiskunta- ja yritysvastuun toimintaohjeiden tuntemusta ja soveltamista.
- vastuullisia toiminta- ja tuotantotapoja yrityksissä ja muissa yhteisöissä kilpailukyvyn ja työelämän laadun parantamiseksi.
Tavoitteet: Neuvottelukunta asetti yhteiskunta- ja yritysvastuun edistämisstrategiassaan (14.5.2009) seuraavat tavoitteet: - lisätä poliittista sitoutumista yhteiskunta- ja yritysvastuun edistämiseksi - selkeyttää eri hallinnonalojen sekä muiden yhteiskunta- ja yritysvastuun toimijatahojen välistä tehtävänjakoa - edistää yritysten – erityisesti pk-yritysten – edellytyksiä vastuullisten toiminta- ja tuotantotapojen toteuttamiseen vapaaehtoisesti - tukea yrityksiä vastuullisuuden sisällyttämisessä liiketoiminnan tavoitteisiin, toimintatapoihin sekä tuote- ja palveluinnovaatioihin kansainvälisillä markkinoilla ja kotimarkkinoilla - selvittää edellytykset valtioneuvoston periaatepäätökseksi yhteiskunta- ja yritysvastuun edistämisestä painopisteittäin
Kotisivu: http://www.tem.fi/index.phtml?s=3234