Hare -logo
Hankkeiden
haku:
- perushaku
- tarkennettu haku
- haetut hankkeet
Raportit
Ohjeet
Palaute
Etusivu
Lopetus

Biopolttoaineita selvittävä työryhmä  (arkistoitu )
Perustiedot
Taustatiedot
Tilanne
Asiakirjat
Julkaisut
Henkilöt
Liittyvät hankkeet

Hankenumero: KTM051:00/2005
Hankkeen nimi: Biopolttoaineita selvittävä työryhmä
Hankkeen ruotsinkielinen nimi:
Hankkeen lyhenne:
Asettaja: Kauppa- ja teollisuusministeriö
Asettajan osasto/yksikkö: Energiaosasto
Asettamispäivä: 14.10.2005
Hankkeen tila: Arkistoitu
Toimikausi/aikataulu: 14.10.2005 – 28.2.2006
Organisointitapa: Työryhmä
Yhteyshenkilö: Ylitarkastaja Jukka Saarinen puhelin/vaihde 160 01
Tehtävä: Kehittämis- ja uudistushanke
Tehtäväkuvaus: Kauppa- ja teollisuusministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan:

- ehdotuksen toimista, joilla liikenteen biopolttoaineiden käyttö voitaisiin nostaa Suomessa 5 prosentin tasolle ja arvion siitä, kuinka nopeasti tavoite on mahdollista saavuttaa,
- arvion pidemmän aikavälin tavoitteista liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotolle, sekä
- arvion siitä, missä määrin ja millä keinoin tavoitteiden mukainen käyttö voi perustua kotimaisista raaka-aineista tuotettuihin liikenteen biopolttoaineisiin.

Tavoitteiden perustaksi työssä tulee arvioida tuotannon ja käytön eri teknologiavaihtoehtoja, niitä kokonaishyötyjä, joita bio- ja vaihtoehtoisilla polttoaineilla on saavutettavissa, ja kustannuksia, joita niiden käyttöönotto sekä tuotanto ja/tai tuonti aiheuttavat kansantaloudelle, kuluttajille ja valtiontaloudelle.
Tavoitteet: Työryhmän tulee antaa mietintönsä 28.2.2006 mennessä.
Kotisivu: http://