Hare -logo
Hankkeiden
haku:
- perushaku
- tarkennettu haku
- haetut hankkeet
Raportit
Ohjeet
Palaute
Etusivu
Lopetus

 
Hankerekisteri
Uudet hankkeet
Lausuntopyynnöt
Tiedotukset

   Valtioneuvoston hankerekisteri - HARE   
   Hankerekisteri on eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkopalvelu. Siinä on tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden hankkeista ja niiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista. Eduskunta ja kukin ministeriö vastaavat omista hanketiedoistaan.   

  Uudet hankkeet
Hansel Oy:n ja HAUS kehittämiskeskus Oy:n omistajaohjauksen yhteistyöryhmä
VM017:00/2015
Yliopistokiinteistöjen omistajaohjauksen yhteistyöryhmä
VM016:00/2015
Tietokarhu Oy:n omistajaohjauksen yhteistyöryhmä
VM015:00/2015
Nuorten asunnottomuuden vähentämisen toimenpiteitä valmisteleva työryhmä
YM004:00/2015
Akseli Gallén-Kallela -juhlaraha, valtiovarainministeriön asetuksen valmistelu
VM014:00/2015
Lisää...
  Lausuntopyynnöt
Menettämisseuraamuksia koskevan lainsäädännön tarkistaminen
OM006:00/2014   Määräaika:   31.3.2015
Liikennevakuutuslainsäädännön kokonaisuudistus, hallituksen esityksen valmistelu
STM047:00/2008   Määräaika:   25.2.2015
Verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n muuttaminen, hallituksen esityksen valmistelu
VM161:00/2014   Määräaika:   20.2.2015
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen (209/2011) 10 §:n muuttamiseksi
YM001:00/2015   Määräaika:   20.2.2015
Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva
YM011:00/2013   Määräaika:   19.2.2015
Lisää...

   Ajankohtaista
    Ei ajankohtaistietoja