Hare -logo
Hankkeiden
haku:
- perushaku
- tarkennettu haku
- haetut hankkeet
Raportit
Ohjeet
Palaute
Etusivu
Lopetus

 
Hankerekisteri
Uudet hankkeet
Lausuntopyynnöt
Tiedotukset

   Valtioneuvoston hankerekisteri - HARE   
   Hankerekisteri on eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkopalvelu. Siinä on tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden hankkeista ja niiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista. Eduskunta ja kukin ministeriö vastaavat omista hanketiedoistaan.   

  Uudet hankkeet
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 8 §:n muuttamisesta; hallituksen esityksen valmistelu
LVM056:00/2014
Verontilityslain 12 ja 12 d §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttaminen, hallituksen esityksen valmistelu
VM095:00/2014
Tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja järjestämistä selvittävä työryhmä toimikaudelle 3.3.2014-30.4.2015
OM016:00/2014
ELY-keskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen
TEM057:00/2014
Valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n väliaikainen muuttaminen, hallituksen esityksen valmistelu
VM088:00/2014
Lisää...
  Lausuntopyynnöt
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, hallituksen esityksen valmistelu
STM090:00/2013   Määräaika:   14.10.2014
Väetötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 §:n voimaantulo sekä väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen, valtioneuvoston asetusten valmistelu
VM091:01/2013   Määräaika:   22.9.2014
Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta; hallituksen esityksen valmistelu
STM075:00/2014   Määräaika:   19.9.2014
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu
MMM019:00/2014   Määräaika:   17.9.2014
Selvitys asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön yhteensovittamisen vaatimuksista ja Suomen kansallisen lainsäädännön liikkumavarasta, haasteista ja kehittämisvaihtoehdoista ottaen huomioon yhdenvertaisen kohtelun periaate
STM023:00/2014   Määräaika:   15.9.2014
Lisää...

   Ajankohtaista
    Ei ajankohtaistietoja