Hare -logo
Hankkeiden
haku:
- perushaku
- tarkennettu haku
- haetut hankkeet
Raportit
Ohjeet
Palaute
Etusivu
Lopetus

 
Hankerekisteri
Uudet hankkeet
Lausuntopyynnöt
Tiedotukset

   Valtioneuvoston hankerekisteri - HARE   
   Hankerekisteri on eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkopalvelu. Siinä on tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden hankkeista ja niiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista. Eduskunta ja kukin ministeriö vastaavat omista hanketiedoistaan.   

  Uudet hankkeet
Eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttaminen, hallituksen esityksen valmistelu
VM053:00/2015
Selvitystyö Suomen Erillisverkot -konsernin ohjausmallin kehittämisestä
VM052:00/2015
Valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) tasavallan presidentin kanslian siirtoprojekti
VM035:39/2012
Valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) valtioneuvoston kanslian siirtoprojekti
VM035:38/2012
Valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) ulkoasiainhallinnon siirtoprojekti
VM035:37/2012
Lisää...
  Lausuntopyynnöt
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta
MMM018:00/2015   Määräaika:   27.7.2015
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
STM027:00/2015   Määräaika:   30.6.2015
Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudistamista selvittävä työryhmä
STM009:00/2013   Määräaika:   19.6.2015
Lahjusrikoksia koskevien säännösten muutostarpeita selvittävä työryhmä
OM010:00/2014   Määräaika:   15.6.2015
Tuomioistuinlakia valmisteleva hanke 1.10.2014 - 31.12.2015
OM019:00/2014   Määräaika:   12.6.2015
Lisää...

   Ajankohtaista
   -  Hankerekisterin sivusto http://www.hare.vn.fi lopetetaan 3.8.2015. Jatkossa hankkeet ovat luettaviss...
    Lisää...