Hare -logo
Hankkeiden
haku:
- perushaku
- tarkennettu haku
- haetut hankkeet
Raportit
Ohjeet
Palaute
Etusivu
Lopetus

 
Hankerekisteri
Uudet hankkeet
Lausuntopyynnöt
Tiedotukset

   Valtioneuvoston hankerekisteri - HARE   
   Hankerekisteri on eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkopalvelu. Siinä on tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden hankkeista ja niiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista. Eduskunta ja kukin ministeriö vastaavat omista hanketiedoistaan.   

  Uudet hankkeet
Jäteverolain 5 §:n muuttaminen, hallituksen esityksen valmistelu
VM068:00/2015
Talousneuvosto
VNK019:00/2015
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista
TEM045:00/2015
Liikenne- ja viestintäminsteriön ilmoitus; kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesakuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen F (ÄPTU - Yhtenäiset oikeussaännökset kansainväiisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetuu rautatiekaluston teknisten normien vakvistamisesta ja yhtenäisten teknisten maaräysteu hyväksymisestä) ja liitteen G (ATMF - Yhtenäiset oikeussa
LVM040:00/2015
Kiinteistöverolain muuttaminen, hallituksen esityksen valmistelu
VM064:00/2015
Lisää...
  Lausuntopyynnöt
Kaksoiskansalaisuus valtion virkaan ja virkasuhteeseen nimitettäessä
VM165:00/2014   Määräaika:   28.8.2015
Euron ja muiden valuuttojen suojaaminen rahanväärennykseltä rikosoikeuden keinoin
OM006:00/2015   Määräaika:   15.8.2015
Euron ja muiden valuuttojen suojaaminen rahanväärennykseltä rikosoikeuden keinoin
OM006:00/2015   Määräaika:   15.8.2015
Valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusstrategiaa koskeva työryhmä
YM031:00/2014   Määräaika:   15.8.2015
Tuomioistuinlakia valmisteleva hanke 1.10.2014 - 31.12.2015
OM019:00/2014   Määräaika:   14.8.2015
Lisää...

   Ajankohtaista
   -  Hankerekisterin sivusto http://www.hare.vn.fi lopetetaan 3.8.2015. Jatkossa hankkeet ovat luettaviss...
    Lisää...