Hare -logo
Hankkeiden
haku:
- perushaku
- tarkennettu haku
- haetut hankkeet
Raportit
Ohjeet
Palaute
Etusivu
Lopetus

 
Hankerekisteri
Uudet hankkeet
Lausuntopyynnöt
Tiedotukset

   Valtioneuvoston hankerekisteri - HARE   
   Hankerekisteri on eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkopalvelu. Siinä on tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden hankkeista ja niiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista. Eduskunta ja kukin ministeriö vastaavat omista hanketiedoistaan.   

  Uudet hankkeet
Nuorten ideat -hanke
OM023:00/2014
Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu
VM158:00/2014
Meripelastustoimen neuvottelukunta
SM049:00/2014
Verohallinnon määräämisestä ratkaisemaan eräitä verotusmenettelystä annetun lain 89 §:n 3 momentissa tarkoitettuja hakemuksia, valtiovarainministeriön asetuksen valmistelu
VM156:00/2014
Valtion riskejä koskevan raportoinnin ja hallinnan kehittämistä valmisteleva ryhmä
VM155:00/2014
Lisää...
  Lausuntopyynnöt
Panostajalainsäädännön uudistamista koskeva työryhmä
STM037:00/2013   Määräaika:   6.2.2015
Metropolihallintoa koskevaa lainsäädäntöä valmisteleva työryhmä
VM093:00/2013   Määräaika:   4.2.2015
Suomen liittymistä Open Government Partnership (OGP) -aloitteeseen valmisteleva työryhmä
VM089:00/2012   Määräaika:   31.1.2015
Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmä
TEM078:00/2013   Määräaika:   31.1.2015
VNa luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymästä
MMM042:00/2014   Määräaika:   23.1.2015
Lisää...

   Ajankohtaista
    Ei ajankohtaistietoja