Hare -logo
Hankkeiden
haku:
- perushaku
- tarkennettu haku
- haetut hankkeet
Raportit
Ohjeet
Palaute
Etusivu
Lopetus

 
Hankerekisteri
Uudet hankkeet
Lausuntopyynnöt
Tiedotukset

   Valtioneuvoston hankerekisteri - HARE   
   Hankerekisteri on eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkopalvelu. Siinä on tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden hankkeista ja niiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista. Eduskunta ja kukin ministeriö vastaavat omista hanketiedoistaan.   

  Uudet hankkeet
Taiteen ja kulttuurin toimialan valtionavustuspolitiikan kehittäminen ja uudistaminen -työryhmä
OKM111:00/2014
Selvitys ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellisesta kehittämisestä
OKM110:00/2014
Selvitys suomalaisten liikuntajärjestöjen ja ulkomaalaisten peliyhtiöiden välisestä yhteistyöstä
OKM109:00/2014
Suomen Akatemian yhteyteen perustettava strategisen tutkimuksen neuvosto ja Suomen Akatemian hallitus
OKM108:00/2014
Opetus- ja kulttuurihallinnon hankintatoimen yhteistyöryhmä
OKM107:00/2014
Lisää...
  Lausuntopyynnöt
Oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien mahdollisuus peruskoulun suorittamiseen – työryhmä
OKM045:00/2013   Määräaika:   5.12.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
OKM094:00/2014   Määräaika:   28.11.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
OKM096:00/2014   Määräaika:   17.11.2014
Laki laiva-apteekista, hallituksen esityksen valmistelu
STM087:00/2013   Määräaika:   14.11.2014
Henkilötietojen käsittely Tullissa ja eräät siihen liittyvät lait, hallituksen esityksen valmistelu
VM105:00/2014   Määräaika:   14.11.2014
Lisää...

   Ajankohtaista
    Ei ajankohtaistietoja