Hare -logo
Hankkeiden
haku:
- perushaku
- tarkennettu haku
- haetut hankkeet
Raportit
Ohjeet
Palaute
Etusivu
Lopetus

 
Hankerekisteri
Uudet hankkeet
Lausuntopyynnöt
Tiedotukset

   Valtioneuvoston hankerekisteri - HARE   
   Hankerekisteri on eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkopalvelu. Siinä on tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden hankkeista ja niiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista. Eduskunta ja kukin ministeriö vastaavat omista hanketiedoistaan.   

  Uudet hankkeet
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen valmistelun selvityshenkilöhanke
STM050:00/2015
Jäteverolain 5 §:n muuttaminen, hallituksen esityksen valmistelu
VM068:00/2015
Aasian infrastruktuuri-investointipankin (AIIB) perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, hallituksen esityksen valmistelu
VM067:00/2015
Digitalisaatiohankkeita valmisteleva työryhmä
VM049:00/2015
Sähköntoimitusten selvitystä ja mittausta koskevien asetusten uudistaminen
TEM015:00/2015
Lisää...
  Lausuntopyynnöt
Verotusmenettelyä ja veronkantoa koskeva uudistus, hallituksen esityksen valmistelu
VM008:00/2015   Määräaika:   18.9.2015
Verotusmenettelyä ja veronkantoa koskeva uudistus, hallituksen esityksen valmistelu
VM008:00/2015   Määräaika:   18.9.2015
Laki tekijänoikeuksien yhteishallinnoinnista sekä siihen liittyvät säädökset
OKM063:00/2014   Määräaika:   11.9.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta, maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta ja Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 3 §:n muuttamisesta
MMM013:00/2015   Määräaika:   28.8.2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta, maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta ja Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 3 §:n muuttamisesta
MMM013:00/2015   Määräaika:   28.8.2015
Lisää...

   Ajankohtaista
   -  Hankerekisterin sivusto http://www.hare.vn.fi lopetetaan 3.8.2015. Jatkossa hankkeet ovat luettaviss...
    Lisää...