Hare -logo
Hankkeiden
haku:
- perushaku
- tarkennettu haku
- haetut hankkeet
Raportit
Ohjeet
Palaute
Etusivu
Lopetus

 
Hankerekisteri
Uudet hankkeet
Lausuntopyynnöt
Tiedotukset

   Valtioneuvoston hankerekisteri - HARE   
   Hankerekisteri on eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkopalvelu. Siinä on tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden hankkeista ja niiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista. Eduskunta ja kukin ministeriö vastaavat omista hanketiedoistaan.   

  Uudet hankkeet
Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä
OKM072:00/2014
VNA televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1158/2002) muuttamisesta
LVM051:00/2014
Energiaverotuksen muuttaminen, hallituksen esityksen valmistelu
VM086:00/2014
Ajoneuvoverolain muuttaminen, hallituksen esityksen valmistelu
VM085:00/2014
Autoverolain muuttaminen, hallituksen esityksen valmistelu
VM084:00/2014
Lisää...
  Lausuntopyynnöt
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu
STM053:00/2013   Määräaika:   5.9.2014
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu
STM053:00/2013   Määräaika:   5.9.2014
Turvallisuussuunnittelun kehittäminen osaksi sähköistä hyvinvointikertomusta
SM021:00/2013   Määräaika:   1.9.2014
Valtion oikeusaputoimistojen rakennetyöryhmä
OM005:00/2013   Määräaika:   29.8.2014
Valtion oikeusaputoimistojen rakennetyöryhmä
OM005:00/2013   Määräaika:   29.8.2014
Lisää...

   Ajankohtaista
    Ei ajankohtaistietoja