Hare -logo
Hankkeiden
haku:
- perushaku
- tarkennettu haku
- haetut hankkeet
Raportit
Ohjeet
Palaute
Etusivu
Lopetus

 
Hankerekisteri
Uudet hankkeet
Lausuntopyynnöt
Tiedotukset

   Valtioneuvoston hankerekisteri - HARE   
   Hankerekisteri on eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkopalvelu. Siinä on tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden hankkeista ja niiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista. Eduskunta ja kukin ministeriö vastaavat omista hanketiedoistaan.   

  Uudet hankkeet
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
LVM076:00/2014
Laajakaistan yhteisrakentamisdirektiivin kansallinen valmistelu; hallituksen esityksen valmistelu
LVM074:00/2014
Hallituksen esitys yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen täydentämisestä
OKM113:00/2014
Aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun asetuksen muuttaminen
LVM073:00/2014
Taiteen ja kulttuurin toimialan valtionavustuspolitiikan kehittäminen ja uudistaminen -työryhmä
OKM111:00/2014
Lisää...
  Lausuntopyynnöt
Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmä
TEM078:00/2013   Määräaika:   31.1.2015
Oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien mahdollisuus peruskoulun suorittamiseen – työryhmä
OKM045:00/2013   Määräaika:   5.12.2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
OKM094:00/2014   Määräaika:   28.11.2014
Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelmaa valmisteleva työryhmä
MMM058:00/2011   Määräaika:   21.11.2014
Hallituksen esitys yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen täydentämisestä
OKM113:00/2014   Määräaika:   21.11.2014
Lisää...

   Ajankohtaista
    Ei ajankohtaistietoja