Hare -logo
Hankkeiden
haku:
- perushaku
- tarkennettu haku
- haetut hankkeet
Raportit
Ohjeet
Palaute
Etusivu
Lopetus

 
Hankerekisteri
Uudet hankkeet
Lausuntopyynnöt
Tiedotukset

   Valtioneuvoston hankerekisteri - HARE   
   Hankerekisteri on eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkopalvelu. Siinä on tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden hankkeista ja niiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista. Eduskunta ja kukin ministeriö vastaavat omista hanketiedoistaan.   

  Uudet hankkeet
Valtiovarainministeriön asetus talletuspankin velvollisuudesta antaa tietoja talletussuojasta, valtiovarainministeriön asetuksen valmistelu
VM043:01/2015
Puolustusministeriön ja pääesikunna ylimmän johdon yhteistyöryhmä
PLM003:00/2015
Puolustusministeriön ja puolustusvoimien johdon yhteistyöryhmä Kaartin Kabinetti KKAB
PLM002:00/2015
Veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 4 §:n muttaminen, valtiovarainministeriön asetuksen valmistelu
VM047:00/2015
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n omistajaohjauksen työryhmä
TEM031:00/2015
Lisää...
  Lausuntopyynnöt
Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudistamista selvittävä työryhmä
STM009:00/2013   Määräaika:   19.6.2015
Lahjusrikoksia koskevien säännösten muutostarpeita selvittävä työryhmä
OM010:00/2014   Määräaika:   15.6.2015
EU:n vieraslajiasetuksen toimeenpanoa sekä haitallisten vieraslajien muuta hallintaa varten tarvittavat säädökset
MMM027:00/2014   Määräaika:   4.6.2015
Isäntämaan tukitoimenpiteet pelastustoimen kansainvälisen avun vastaanottamiseksi
SM022:00/2014   Määräaika:   27.5.2015
Isäntämaan tukitoimenpiteet pelastustoimen kansainvälisen avun vastaanottamiseksi
SM022:00/2014   Määräaika:   27.5.2015
Lisää...

   Ajankohtaista
    Ei ajankohtaistietoja