Hare -logo
Hankkeiden
haku:
- perushaku
- tarkennettu haku
- haetut hankkeet
Raportit
Ohjeet
Palaute
Etusivu
Lopetus

 
Hankerekisteri
Uudet hankkeet
Lausuntopyynnöt
Tiedotukset

   Valtioneuvoston hankerekisteri - HARE   
   Hankerekisteri on eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkopalvelu. Siinä on tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden hankkeista ja niiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista. Eduskunta ja kukin ministeriö vastaavat omista hanketiedoistaan.   

  Uudet hankkeet
Rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteet, valtiovarainministeriön asetuksen valmistelu
VM137:00/2014
Valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttaminen, valtiovarainministeriön päätöksen valmistelu
VM135:00/2014
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu
VM134:00/2014
Veronkantoasetuksen 7 §:n muuttaminen, valtiovarainministeriön asetuksen valmistelu
VM133:00/2014
Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua koskevan lainsäädännön täytäntöönpaneminen, valtiovarainministeriön asetusten valmistelu
VM015:01/2013
Lisää...
  Lausuntopyynnöt
Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmä
TEM078:00/2013   Määräaika:   31.1.2015
Erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta annetun asetuksen muuttaminen, sisäministeriön asetuksen valmistelu
SM043:00/2014   Määräaika:   15.1.2015
Rajavartiolaitoksen tilaa tai aluetta koskevien liikkumisrajoituksia tai kieltoja koskevan sisäministeriön asetuksen muuttaminen
SM040:00/2014   Määräaika:   2.1.2015
Pienvesien ennallistamistyöryhmä
YM006:00/2013   Määräaika:   18.12.2014
Tuulivoimamelun ohjearvoja koskeva valtioneuvoston asetus
YM002:01/2014   Määräaika:   15.12.2014
Lisää...

   Ajankohtaista
    Ei ajankohtaistietoja