Hare -logo
Hankkeiden
haku:
- perushaku
- tarkennettu haku
- haetut hankkeet
Raportit
Ohjeet
Palaute
Etusivu
Lopetus

 
Hankerekisteri
Uudet hankkeet
Lausuntopyynnöt
Tiedotukset

   Valtioneuvoston hankerekisteri - HARE   
   Hankerekisteri on eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkopalvelu. Siinä on tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden hankkeista ja niiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista. Eduskunta ja kukin ministeriö vastaavat omista hanketiedoistaan.   

  Uudet hankkeet
Kulttuuriperintöalan neuvottelukunta
OKM048:00/2014
Välinehuollon, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen ohjausryhmä
OKM047:00/2014
Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu
OM011:00/2014
Tilintarkastajatutkintoa ja kokeita valmisteleva työryhmä
TEM026:00/2014
Valtion täytetakaus asunto-osakeyhtiöiden peruskorjauslainoille
YM017:00/2014
Lisää...
  Lausuntopyynnöt
Metropolihallintoa koskevaa lainsäädäntöä valmisteleva työryhmä
VM093:00/2013   Määräaika:   4.7.2014
Metropolihallintoa koskevaa lainsäädäntöä valmisteleva työryhmä
VM093:00/2013   Määräaika:   4.7.2014
Varhaiskasvatusta koskevia säädöksiä valmisteleva työryhmä
OKM059:00/2012   Määräaika:   27.5.2014
Päätösten perustelemisen kehittämisen säännökset, hallituksen esityksen valmistelu
STM104:00/2013   Määräaika:   23.5.2014
Hallituksen esitys elintarvikelain muuttamisesta
MMM015:00/2014   Määräaika:   22.5.2014
Lisää...

   Ajankohtaista
    Ei ajankohtaistietoja