Hare -logo
Hankkeiden
haku:
- perushaku
- tarkennettu haku
- haetut hankkeet
Raportit
Ohjeet
Palaute
Etusivu
Lopetus

 
Hankerekisteri
Uudet hankkeet
Lausuntopyynnöt
Tiedotukset

   Valtioneuvoston hankerekisteri - HARE   
   Hankerekisteri on eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkopalvelu. Siinä on tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden hankkeista ja niiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista. Eduskunta ja kukin ministeriö vastaavat omista hanketiedoistaan.   

  Uudet hankkeet
Viittomakielen yhteistyöryhmä
OM009:00/2015
Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta
TEM025:00/2015
Hallituksen esitys laiksi erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi
MMM011:00/2015
Metsäpuiden siementuotannon julkinen rahoitus
MMM010:00/2015
Paketoidut sijoitus- ja vakuutustuotteet -työryhmä
VM038:00/2015
Lisää...
  Lausuntopyynnöt
Lahjusrikoksia koskevien säännösten muutostarpeita selvittävä työryhmä
OM010:00/2014   Määräaika:   15.6.2015
Tullilaki ja eräät siihen liittyvät lait, hallituksen esityksen valmistelu
VM108:00/2013   Määräaika:   22.5.2015
Hallituksen esitys laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta
MMM002:00/2015   Määräaika:   11.5.2015
Asumisen tukijärjestelmän vaikuttavuus - hanke
YM030:00/2013   Määräaika:   8.5.2015
Kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuudet
OM013:00/2014   Määräaika:   30.4.2015
Lisää...

   Ajankohtaista
    Ei ajankohtaistietoja