Hare -logo
Hankkeiden
haku:
- perushaku
- tarkennettu haku
- haetut hankkeet
Raportit
Ohjeet
Palaute
Etusivu
Lopetus

 
Hankerekisteri
Uudet hankkeet
Lausuntopyynnöt
Tiedotukset

   Valtioneuvoston hankerekisteri - HARE   
   Hankerekisteri on eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkopalvelu. Siinä on tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden hankkeista ja niiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista. Eduskunta ja kukin ministeriö vastaavat omista hanketiedoistaan.   

  Uudet hankkeet
Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttaminen
LVM066:00/2014
Näkövammaisten kirjaston johtokunta
OKM083:00/2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
OKM082:00/2014
Halltituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
LVM065:00/2014
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ammattikorkeakoululain 43 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
OKM081:00/2014
Lisää...
  Lausuntopyynnöt
Esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön täydentäminen ja täsmentäminen
OM004:00/2012   Määräaika:   31.10.2014
Esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön täydentäminen ja täsmentäminen
OM004:00/2012   Määräaika:   31.10.2014
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, hallituksen esityksen valmistelu
STM090:00/2013   Määräaika:   14.10.2014
Raittiustyölain uudistusta valmisteleva työryhmä
STM109:00/2012   Määräaika:   13.10.2014
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu
STM097:00/2014   Määräaika:   10.10.2014
Lisää...

   Ajankohtaista
    Ei ajankohtaistietoja